Gardeja

Nawigacja

 • Akcja Sprzątanie Świata 2020

  Plastik ? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję, to  hasło 27 edycji akcji „Sprzątania Świata”. W tym roku szczególną uwagę poświęcono plastikowi. Jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku.

  Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… to tylko wierzchołek góry lodowej, ale już teraz możemy zastanowić się, czy możemy zredukować swoje zużycie plastiku lub nawet zrezygnować z niektórych plastikowych przedmiotów, które nas otaczają.

  W tym roku nasz szkoła pod kierownictwem pani Beaty Radomskiej również przyłączyła się do akcji. W piątek 18 września każda klasa wraz z wychowawcami wyruszyła na tereny sąsiadujące ze szkołą by uporządkować najbliższe okolice.

 • Narodowe czytanie "Balladyny"

  Tegoroczną lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania pod honorowym patronatem  pary prezydenckiej  była Balladyna Juliusza Słowackiego. W akcję podobnie jak w latach ubiegłych czynnie włączyła się Szkoła Podstawowa w Gardei.  Akcja miała na celu popularyzację czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Dzieci pod kierownictwem pani Joanny Maciaszczyk oraz Joanny Dubas- Jaworowicz prezentowały fragmenty dzieła.

 • Ogólnopolska akcja SADZIMY

  18.09.2020

       Szkoła Podstawowa w Gardei zgłosiła się w tym roku do  udziału w akcji SADZIMY zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę i jego małżonkę. W piątek 18 września w ramach Akcji #sadziMy w nadleśnictwach i siedzibach Lasów Państwowych w całym regionie każdy  mógł otrzymać darmową sadzonkę, świerku lub dębu,  lipy,  klonu zwyczajnego czy grabu. Również nasza szkoła otrzymała sadzonki, każdy chętny będzie mógł bezpłatnie dostać i zasadzić własne drzewko.

  Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy teraz wszyscy mogą z łatwością posadzić własne drzewo. 

 • Spotkanie organizacyjne

  Spotkanie organizacyjne

   

 • Plan lekcji klasy I-III

  Plan lekcji klasy I-III
 • Bezpieczny powrót do szkoły

  Bezpieczny powrót do szkoły

  Prosimy o zapoznanie sie z procedurami bezpieczeństwa

 • Zapisy do świetlicy szkolnej oraz na obiady

  Zapisy do świetlicy szkolnej oraz na obiady

  Dokumenty do

  Informujemy, że zapisy na obiady, na podstawie oświadczeń, odbywać się będą  do dnia 2 września. Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od 3 września. Oświadczenie należy  wypełnić i przesłać na pocztę mailową szkoły : obiadyspgardeja@gmail.com lub przekazac przez dziecko  do wychowawcy klasy lub świetlicy szkolnej.

  link do pobrania dokumentów

 • Rozkład jazdy autobusów

  Rozkład jazdy autobusów

  OD STRONY BĄDEK

  BĄDKI - 8,15

  CZACHÓWEK - 8.17

  CZACHÓWEK WIEŚ - 8.19

  OTŁÓWKO - 8.21

  OTŁOWIEC -  8.23

  KAROLEWO - 8.26

  OSADNIKI - 8.30

  OTŁOWIEC SZKOŁA -8.32

  OTŁOWIEC 8,33

  ZA OTŁOWCEM 8,36

  KWIDZYŃSKA 8,39

  GARDEJA SZKOŁA 8.43

  OD ZEBRDOWA

  ZEBRDOWO KOLONIA 8,30

  ZEBRDOWO 8,32

  OLSZÓWKA 8.34

  IŁAWSKA 8.40

  GARDEJA 8.43

 • Rozkład jazdy pan Gudowski

  Rozkład jazdy w dniu 01.09.2020 r.

  8.05 Kalmuzy, Jamy

  8.15 Hermanowo

  8.25 Gardeja II, Leśniczówka

  8.35 Gardeja I

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021:

   

  1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną uczniowie przychodzą na godz. 9.00 na spotkanie z wychowawcami wg. harmonogramu:

   

  Klasa                          Sala lekcyjna

   

  I a                                    43

  II a                                   45

  II b                                   40

  III a                                  44

  IV a                                  14

  IV b                                  33

  V a                                    13

  VI a                                  25

  VI b                                  27    

  VII a                                 12

  VII b                                 11

  VIII a                                24

  VIII b                               23    

   

   

  Procedury bezpieczeństwa w dniu 01.09.2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Gardei

  1. Na teren szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  a) W przypadku wątpliwości pracownik szkoły może dokonać pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.

  2. Na teren szkoły nie może wejść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą)  Dzieci doprowadzane powinny być do drzwi wejściowych i tam przekzane nauczycielowi.Rodzice odbierający dzieci  czekają na swoje dzieci przed budynkiem szkoły.

  5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

  6. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk , którego należy użyć wchodząc do szkoły.

  7. Należy unikać tworzenia się grup osób na terenie szkoły oraz przed szkołą.

 • Egzaminy poprawkowe

  Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19

  1. W Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Gardei  przeprowadzane są egzaminy poprawkowe  dniu 25.08.2020 o godz. 9.00  .

  2. Uczniowie przychodzą na egzamin w danym dniu na 15 minut przed egzaminem i udają się do wyznaczonej sali.

  3. Uczeń posiada własne przybory do pisania.

  4. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  5. Uczeń i  nauczyciele egzaminujący nie mogą przyjść, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami objęci są kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  6. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek dezynfekowania rąk (środki znajdują się przy wejściu).

  7. Na teren szkoły uczniowie mogą wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których odbywają się egzaminy.

 • Praca szkoły w wakacje

  Informujemy, że sekretariat Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Gardei podczas wakacji czynny jest w godzinach 9.00-13.00.
  Szkoła otwarta jest od 8.00 do 14.00

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

   Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  26 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny 2019/2020. W związku z pandemią koronawirusa uroczystości odbyły się inaczej niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Uczniowie spotkali się z dyrekcją szkoły i wychowawcami odpowiednio na małej i dużej sali gimnastycznej
  o wyznaczonych godzinach. Zabrakło zaproszonych gości, grona pedagogicznego i rodziców. Mimo wszystko wydarzeniu towarzyszyła uroczysta atmosfera. Do uczniów swoje słowa skierowali pan dyrektor Zbigniew Guzman, pani wicedyrektor Sylwia Mazurek oraz wychowawcy klas. Został także odczytany list od Wójta Gminy Gardeja pana Kazimierza Kwiatkowskiego. Najlepsi absolwenci oprócz świadectw z wyróżnieniem wpisali się do księgi pamiątkowej. Dyrekcja życzyła wszystkim zdrowych, bezpiecznych i radosnych wakacji, a także spotkania w szkole we wrześniu, już nie przed ekranami komputerów.

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  26 czerwca 2020 r.

              Zakończenie roku szkolnego w  Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte
  w Gardei będzie odbywało się na dwóch salach gimnastycznych wg zamieszczonego harmonogramu:

   

   

   Godzina                  Duża sala gimnastyczna                               Mała sala gimnastyczna

  8.00-8.30                         VIIIa                                                                                          Ia

  8.45-9.15                         VIIIb                                                                                          Ib

  9.30-10.00                        VIIa                                                                                         IIa          

  10.15-10.45                      VIIb                                                                                        IIIa   

  11.00-11.30                      VIa                                                                                          IIIb

  11.45-12.15                      VIb                                                                                         IVa

  12.30-13.00                      Va                                                                                          Vb              

   

                     

  Uczniowie uczestniczący w uroczystości zakończenia roku zobowiązani są do zachowania wszelkich wymogów bezpieczeństwa dotyczących przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19:

  - obowiązkowo maseczki zakrywające usta i nos,

  - rękawiczki,

  - zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m.

  Kilka dodatkowych zasad:

  - uczniowie uczestniczący w uroczystości zakończenia roku w dużej sali gimnastycznej przechodzą przez parking i wchodzą do sali bocznym wejściem, gdzie zajmują przygotowane miejsca,

  - uczniowie uczestniczący w uroczystości zakończenia roku w małej sali gimnastycznej wchodzą do szkoły głównym wejściem i kierują się do małej sali gimnastycznej, gdzie zajmują przygotowane miejsca,

  - uczniowie dojeżdżający dowożeni są do szkoły PRZEZ RODZICÓW na wyznaczoną godzinę
   (z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, nie chcemy korzystać z autobusów),

  - rodziców prosimy o pozostanie poza terenem szkoły, bardzo nam przykro, że nie będziecie Państwo mogli w tym roku wziąć udziału w zakończeniu roku szkolnego osobiście,

  - po otrzymaniu świadectw uczniowie opuszczają szkołę w ten sam sposób, w który przyszli na uroczystość.

 • Zwrot wypożyczonego sprzętu i wpłaty za obiady

  Prosimy rodziców, którzy nie uregulowali należności za obiady  o niezwłoczne wpłaty . Informujemy również, że w dniu 19.06.2020 r. lub 22.06.2020 r.  należy zwrócić wypożyczone dla uczniów tablety i laptopy.

 • Ogólnopolski Konkurs Literacki "Liryczne Jasło"

  Ogólnopolski Konkurs Literacki "Liryczne Jasło"

  Dnia 05.06.2020 roku ogłoszono wyniki XXV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Liryczne Jasło organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle. Prace oceniało jury w składzie: Aleksandra Dacyl (polonistka, animatorka kultury), Mariusz Kalandyk (poeta, literaturoznawca, redaktor naczelny rzeszowskiego Kwartalnika Edukacyjnego), Grzegorz Kociuba (poeta, krytyk literacki, polonista – przewodniczący jury) oraz Jan Tulik (poeta, prozaik, eseista, dramaturg).             Uczennica naszej szkoły, Zofia Fragel, zdobyła wyróżnienie za opowiadanie pt. Jak zmieniłam swoje życie. Prace laureatów zostały opublikowane w tomiku konkursowym.

 • Rozkład jazdy na egzamin ósmoklasistów - przewoźnik L. Gudowski

  Dowozy:

  Jamy 7.30

  Hermanowo 7.45

  Dziwno 7.55

  Gardeja I 8.05

  Odwozy:

  wtorek i środa godz. 12.00

  czwartek godz. 11.30

   

   

 • Rozkład jazdy PKS na egzaminy ósmoklasistów

  Dowozy:

  Bądki 7.40

  Czachówek  7.42

  Otłówko 7.46

  Karolewo 7.51

  Osadniki 7.55

  Otłowiec szkoła 7.57

  Otłowiec 7.58

  Gardeja szkoła 8.05

  Olszówka 8.15

  Zebrdowo 8.17

  Gardeja szkoła 8.25

  Odwozy:

  godzina 12.00

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei
  ul. Sportowa1
  82-520 Gardeja
 • 55 2751477

Galeria zdjęć