Gardeja

Nawigacja

Godziny otwarcia Regulamin Biblioteki Konkursy biblioteki

Biblioteka

Konkursy biblioteki

REGULAMIN KONKURS

„Zakładka do książki”

I. Cele konkursu: 

 

· rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

· pobudzanie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej,

· doskonalenie sprawności manualnych,

 

II. Zasady uczestnictwa

 

· W konkursie mogą wziąć udział  uczniowie klas I-III

· Uczestnik konkursu może dostarczyć dowolną ilość prac. wykonanych w wybranej przez siebie technice, przeznaczonych do pełnienia funkcji zakładki do książek.

· Uczestnicy przygotowują autorskie prace plastyczne w postaci zakładek.

 · Prace powinny mieć postać zakładki dwustronnej.

· Wykonane prace nie będą uczestnikom zwracane, zostaną przekazane do Biblioteki Szkolnej.

· Organizator konkursu powoła komisję oceniającą.  (Komisja będzie oceniać pomysłowość, oryginalność i estetykę pracy).

· Prace biorące udział w konkursie należy dostarczyć

do 31.10.2019 r. do biblioteki szkolnej.

 

III.Nagrody

 

· Zostaną przyznane nagrody indywidualne dla laureatów konkursu

 (I, II, III miejsce) oraz dyplomy.

· Na stronie internetowej szkoły zostanie umieszczona informacja przebiegu konkursu oraz galeria wykonanych prac.

 

 IV.Organizator

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna- osoby odpowiedzialne  Wioletta Zaborska, Wioleta Klepacka.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei
    ul. Sportowa1
    82-520 Gardeja
  • 55 2751477

Galeria zdjęć