Gardeja

Nawigacja

Pedagog

Pedagog

ZADANIA PEDAGOGA

Do podstawowych zadań pedagoga należy:
• dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, 
• rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów, 
• pomoc nauczycielom i wychowawcom w pracy z uczniami trudnymi, 
• pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
• porady indywidualne dla uczniów w zakresie: eliminowania napięć psychicznych, rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych
• organizowanie opieki i pomocy materialnej, dożywiania, wypoczynku,
• prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych  dla dzieci, 
• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia,
• analizowanie niepowodzeń szkolnych,
• prowadzenie doradztwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, GOPS, GKRPA, Policją, Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz innymi instytucjami niosącymi pomoc szkole)                                             
•praca w zespołach podnoszących jakość pracy szkoły
PEDAGOG SZKOLNY PANI MGR. AGNIESZKA SZCZYGIELSKA-MIZERA
 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei
    ul. Sportowa1
    82-520 Gardeja
  • 55 2751477

Galeria zdjęć